Declaratii de interese functionari publici si primar 2022

DI- Calus Carmen

DI- Chifiriuc Alexandra

DI- Crasta Valerica

DI- Glass Laurentiu

DI- Lazau Anca

DI- Moanta Toma

DI- Pasca Andreea

DI- Raber Silvia

DI- Rasa Otilia

DI Ritter Nicoleta

DI -Tanta Danut

DI-Amarandei Loredana

DI-Bota Liliana

DI-Cretu Viorica

DI-Crista Liliana

DI-Dediu carla

DI-Dumiter Gliga Lidia

DI-Filip Marcel

DI-Filip Petru

DI-Gardia Ramona

DI-Mathe Elena

DI-Peia Oana

DI-Popovici Giulia

DI-Raber Bettina

DI-Seitan Claudia

DI-Silagi Roxi

DI-Tanta Danut- 30 zil

Declaratii de avere functionari publici si primar 2022

DA- Calus Carmen

DA -Crasta Valerica

DA- Crista Liliana

DA -Dediu Carla

DA- Dumiter Gliga Lidia

DA- Filip Petru

DA- Glass Laurentiu

DA- Raber Silvia

DA- Ritter Nicoleta

DA-Amarandei Loredana

DA-Bota Liliana

DA-Chifiriuc Alexandra

DA-Cretu Viorica

DA-Filip Marcel

DA-Gardia Ramona

DA-Lazau Anca

DA-Mathe Elena

DA-Moanta Toma

DA-Pasca Andreea

DA-Peia Oanapdf

DA-Popovici Giulia

DA-Raber Bettina

DA-Rasa Otilia

DA-Seitan Claudia

DA-Silagi Roxi

DA-Tanta DanDA-Tanta Dan-30 z

Declaratii de interese consilieri locali 2022

DI- Otvos Armin

DI- Popa Florentin

DI- Tabacu Petru

DI-Adam Ciprian

DI-Davidovici Zoran

DI-Ghera Dacian

DI-Gogosanu Stefan

DI-Ion Flavius

DI-Lazau Bogdan

DI-Peia Gheorghe

DI-Peia Ionel

DI-Peiovici Marjan Slagian

DI-Ritter Cristian

DI-Silagi catalin

DI-Soare Larisa

Declaratii de avere consilieri locali 2022

DA- Otvos Armin

DA- Popa Florentin

DA- Silagi Catalin

DA-Adam Ciprian

DA-Davidovici Zoran

DA-Ghera Dacian

DA-Gogosanu Stefan

DA-Ion Flavius

DA-Lazau Bogdan

DA-Peia Gheorghe

DA-Peia Ionel

DA-Peiovici Marjan Slagian

DA-Ritter Cristian

DA-Soare Larisa

DA-Tabacu Petru

Declaratii de avere aleşi locali mandat 2020- 2024

Declaratii de avere 2020

Adam Ciprian Mihai

Davidovici Iovan Zoran

Filip Petru

Ghera Dacian Razvan

Gogosanu Stefan

Ion Flavius

Lazau Bogdan Horia

Otvos Daniel Armin 2

Otvos Daniel Armin

Otvos Daniel Armin3

Peia Gheorghe

Peia ionel

Peiovici Marjan Slagian

Ritter Cristian Liubomir

Silagi Catalin

Soare Larisa Elena

Tabacu Petru