ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ PROIECTE DE ACTE NORMATIVE AFERENTE ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 23 NOIEMBRIE 2022