LICITATII


  1. Echipamente IT și instrumente optice în cadrul Proiectului „Consolidarea, modernizarea și extinderea Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Obad, oraşul Ciacova, judeţul Timiş”-POR 2014-2020, SMIS 120337Anunț număr ADV 1203379 din 23.03.2021 Răspuns consolidat-Școala OBAD
  2. Echipamente IT și instrumente optice în cadrul Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Grădiniță cu Program Normal și Prelungit în oraşul Ciacova, judeţul Timiş”-POR 2014-2020, SMIS 120305”, Anunț număr ADV 1203390 din 23.03.2021 Răspuns consolidat-Grădiniță CIACOVA
  3. Diverse tipuri de mobilier și accesorii de mobilier în cadrul Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Grădiniță cu Program Normal și Prelungit în oraşul Ciacova, judeţul Timiş”-POR 2014-2020, SMIS 120305, Anunț număr ADV 1203388 din 23.03.2021-Răspuns consolidat-Mobilier GRĂDINIȚĂ CIACOVA
  4. Diverse tipuri de mobilier și accesorii de mobilier în cadrul Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Grădiniță cu Program Normal și Prelungit în oraşul Ciacova, judeţul Timiş”-POR 2014-2020, SMIS 120305, Anunț număr ADV 1203388 din 23.03.2021-Răspuns consolidat 2-Mobilier-Grădiniță CIACOVA

  1. Termen limită de depunere a ofertelor 15.04.2021, ora 15:00 Procedură de atribuire a contractului de achiziție publică de produse „Echipamente IT și instrumente optice în cadrul Proiectului „Consolidarea, modernizarea și extinderea Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Obad, oraşul Ciacova, judeţul Timiş”-POR 2014-2020, SMIS 120337-Documentatie atribuire-Echipamente IT-Scoala OBAD.
  2. Termen limită de depunere a ofertelor 15.04.2021, ora 15:00 Procedură de atribuire a contractului de achiziție publică de produse Aparate electrocasnice profesionale și de uz casnic în cadrul Proiectului „Consolidarea, modernizarea și extinderea Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Obad, oraşul Ciacova, judeţul Timiş”-POR 2014-2020, SMIS 120337- Documentatie atribuire-Aparate electrocasnice-Scoala OBAD1.

  3. Termen limită de depunere a ofertelor 19.04.2021, ora 15:00-Procedură de atribuire a contractului de achiziție publică de produse „Diverse tipuri de mobilier și accesorii de mobilier în cadrul Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Grădiniță cu Program Normal și Prelungit în oraşul Ciacova, judeţul Timiş”-POR 2014-2020, SMIS 120305-Documentatie atribuire-Mobilier-Gradinita CIACOVA  și Completare documentatie de atribuire


  4. Termen limită de depunere a ofertelor 19.04.2021, ora 15:00Procedură de atribuire a contractului de achiziție publică de produse Echipamente IT și instrumente optice în cadrul Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Grădiniță cu Program Normal și Prelungit în oraşul Ciacova, judeţul Timiş”POR 2014-2020, SMIS 120305-Documentatie atribuire-Echipamente IT-Gradinita CIACOVA


  5. Termen limită de depunere a ofertelor 19.04.2021, ora 15:00Procedură de atribuire a contractului de achiziție publică de produse „Aparate electrocasnice profesionale și de uz casnic în cadrul Proiectului  „Demolare clădire existentă și construire Grădiniță cu Program Normal și Prelungit în oraşul Ciacova, judeţul Timiş”-POR 2014-2020, SMIS 120305-Documentatie atribuire-Aparate electrocasnice-Gradinita CIACOVA