LICITATII


Procedură de atribuire a contractului de achiziție publică de produse „Diverse tipuri de mobilier și accesorii de mobilier în cadrul Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Grădiniță cu Program Normal și Prelungit în oraşul Ciacova, judeţul Timiş”-POR 2014-2020, SMIS 120305, conform Anunțului de participare Nr.11627-27.12.2021 și a Documentației de atribuire-Orașul Ciacova-Nr.11626-27.12.2021. Termen limită de depunere/transmitere  a ofertelor 31.12.2021, ora 15:00.

 

Procedură de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări  “Reparații acoperiș-refacere sistem pluvial la Căminul Cultural sat Petroman, oraș Ciacova, județul Timiș”, conform Anunțului de participare Nr.10962-08.12.2021 și a Documentației de atribuire Nr.10961-08.12.2021. Termen limită de depunere a ofertelor 15.12.2021, ora 15:00.

Procedură de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări “Împrejmuire  imobil- clădire și teren aferent- Cămin Cultural sat Macedonia, oraș Ciacova, județul Timiș”, conform Anunțului de participare Nr. 10326/16.11.2021 și a Documentatiei de atribuire Nr.10195-12.11.2021 . Termen limită de depunere a ofertelor 22.11.2021, ora 15:00.

Procedură de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări Amenajare teren de sport în orașul Ciacova, județul Timiș”, conform Anunțului de participare Nr. 10213/15.11.2021 și a Documentației de atribuire Nr.10192-12.11.2021. Termen limită de depunere a ofertelor 18.11.2021, ora 15:00.

Procedură de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări Construire Piață locală în orașul Ciacova, județul Timiș”, conform Documentației de atribuire Nr. 5908/05.07.2021. Proiect tehnic și Documentatie de atribuire Nr.5908-05.07.2021. Termen limită de depunere a ofertelor 20.09.2021, ora 15:00.

Termen limită de depunere a ofertelor  12.08.2021, ora 15:00 procedură de atribuire a contractului de lucrări „Reparații DC 196-908/1 și DC 196-908 din localitatea Macedonia, oraș Ciacova, județul Timiș”.Anunț de participare Nr.7134-06.08.2021.