LICITATII


I. Reluare procedură de atribuire

Orașul Ciacova derulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări ”Revitalizare prin reabilitare, modernizare și dotare zona urbană ”Piața Cetății”, oraș Ciacova- extindere canalizare pluvială”. Ofertele se vor elabora și depune la sediul autorității contractante, conform Fisei de date a achizitiei nr.5178-30.05.2022 . Termenul limită de depunere a ofertelor este 16.06.2022, ora 15:00.

II. Orașul Ciacova derulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări „Demolare gard existent și construire împrejmuire teren identificat prin CF Nr.400707, str. Dositei Obradovici, nr.15-Grădinița cu Program Normal și Prelungit oraș Ciacova, județul Timiș”. Ofertele se vor elabora și depune la sediul autorității contractante, conform Anunțului de participare nr.5169-30.05.2022 și Fişei de date a achiziţiei .  Termenul limită de depunere a ofertelor este 06.06.2022, ora 15:00.