Proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile-FINALIZATE

Proiect „Consolidarea, modernizarea și extinderea Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Obad, oraşul Ciacova, judeţul Timiş”-Cod SMIS 120337-Anexa 4-Comunicat site beneficiar_finalizare proiect.

Informații referitoare la contractorii implicați în implementarea proiectului- Contractori implicati in implementarea proiectului

 

Proiecte finalizate (2014-2020) sau în curs de implementare

Nr. crt. Titlul proiectului Stadiu (finalizat / în curs de execuție) Beneficiar / implementator Principalele activități Buget (EURO) Sursă de finanțare
1. Restaurarea şi promovarea Turnului de apărare (Cula), monument istoric din oraşul Ciacova, judeţul Timiş În curs de execuție Orașul Ciacova Restaurarea și refunctionalizarea construcţiei Turnului de Apărare pentru a găzdui, în interiorul clădirii, spatii expozitionale impartite pe cele cinci niveluri ale turnului 1.061.793,33 FEDR,

POR 2014-2020,

Axa prioritară 5

2. Consolidarea, modernizarea și extinderea Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Obad, oraşul Ciacova, judeţul Timiş În curs de execuție Orașul Ciacova -Reabilitarea clădirii existente a școlii

-Realizarea unei extinderi, pe faţada secundara, extindere ce va găzdui o noua sala de clasa, grupuri sanitare, pe sexe, cu acces din interior si camera tehnica

-Dotarea cu echipamente IT, mobilier didactic

345.418,01 FEDR,

POR 2014-2020,

Axa prioritară 10

3. Demolare clădire existentă și construire Grădiniță cu Program Normal și Prelungit în orașul Ciacova, județul Timiș În curs de execuție Orașul Ciacova -Demolarea clădirii existente;

-Edificarea unei noi constructii

-Dotarea cu echipamente IT, mobilier didactic

573.941,39 FEDR,

POR 2014-2020,

Axa prioritară 10

4. Demolare clădire existentă și construire Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş În curs de execuție Orașul Ciacova Demolarea clădirii existente;

-Edificarea unei noi constructii

-Dotarea cu echipamente IT, mobilier didactic

1.577.885,13 FEDR,

POR 2014-2020,

Axa prioritară 10

4. Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Ciacova prin investiții în obiective culturale și spații publice – cu 2 obiective investiționale :

„Revitalizare prin reabilitare, modernizare și dotare zona urbană „Piața Cetății”, orașul Ciacova, județul Timiș”

și

„Modernizarea, reabilitarea, dotarea și refuncționalizarea clădirii Palatului Administrativ și bazin de înot din orașul Ciacova în centru multifuncțional cultural recreativ”

În curs de execuție Orașul Ciacova -Refacere infrastructură pietonală și căi de acces Piața Cetății

-Restaurarea și conservarea monumentelor piatră-restaurare (Fecioara Maria 1800, Cruce ortodoxă 1805)

-Reconfigurarea spațiilor verzi

 

-Modernizarea, reabilitarea, dotarea si refunctionalizarea cladirii Palatului Administrativ din orasul Ciacova in centru multifunctional cultural recreativ

-Reabilitarea bazinului de pe amplasament si amenajarea unui spatiu exterior cultural recreativ de tip amfiteatru/gradene.

-Crearea de spatii culturale si recreative pentru locuitorii orasului Ciacova (5348 persoane)

-Crearea unei legaturi mai bune între Piaţa Cetăţii si Palatul Administrativ, care să adauge o plus valoare întregului ansamblu istoric, transformând astfel zona centrală într-un centru istoric deosebit de atractiv din punct de vedere turistic

 

 

4.770.481,86 FEDR,

POR 2014-2020,

Axa prioritară 13

5. Construire Piață locală în orașul Ciacova, județul Timiș În curs de execuție Orașul Ciacova Construirea unei piețe locale cu facilitățile necesare, astfel :

-spații acoperite destinate expunerii, vânzării, depozitării produselor agroalimentare;

-grupuri sanitare cu apă curentă potabilă, pentru public

75.441,00 PNDR 2014-2020,

Sub-măsura 19.2- Măsura 1/6B-

6. Reabilitare rețea stradală în satele aparținătoare orașului Ciacova, județul Timiș : Petroman, Cebza, Macedonia și Obad-Etapa I În curs de execuție Orașul Ciacova/

Compania Națională de Investiții C.N.I.-S.A.

Străzile care fac obiectul investiției sunt în lungime de 8,028 km.

Investiția vizează realizarea următoarelor :

-Executarea unei structuri rutiere performante cu îmbrăcăminte bituminoasă modernă;

-Refacerea și completarea dispozitivelor de scurgere a apelor meteorice

-Realizarea acostamentelor;

-Amenajarea acceselor la proprietăți;

-Amenajarea trotuarelor;

-Executarea lucrărilor privind siguranța circulației rutiere

3.006.040,30 Bugetul de stat prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social,                       Subprogramul „Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”

 

7. Construire și dotare Casă de Cultură în orașul Ciacova, județul Timiș În curs de execuție Orașul Ciacova/

Compania Națională de Investiții C.N.I.-S.A

Realizarea lucrărilor de construire şi dotare a unei Case de Cultură în oraşul Ciacova 417.000,00 Bugetul de stat prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Așezăminte culturale”
8. Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural sat Macedonia, oraș Ciacova, județul Timiș Finalizat Orașul Ciacova/

Compania Națională de Investiții C.N.I.-S.A.

-Realizarea lucrărilor de reabilitare a așezământului cultural

-Dotarea cu echipamente a așezământului cultural

 

168.594,31 “Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic  urban”
9. Reabilitare drumuri comunale din suburbia oraşului Ciacova, județul Timiș

 

Finalizat Orașul Ciacova Reabilitarea următoarelor drumuri comunale, pe o lungime totală de 5.620 m, astfel :

D.C. 196 (Petroman) :2.235 m

D.C. 197 (Obad ): 2.285 m

Stradă intravilan (Cebza): 1.100 m .

 

1.169.633,95 Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”
10. Reabilitare şi extindere sistem centralizat de alimentare cu apă a Oraşului Ciacova, Judeţul Timiş Finalizat Orașul Ciacova Reabilitare rețea de alimentare cu apă în orașul Ciacova, pe o lungime de 4,109 km. 163.304,05 Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”
11. Reabilitare reţea stradală în oraşul Ciacova, judeţul Timiş Finalizat Orașul Ciacova Reabilitare străzi din orașul Ciacova, pe o lungime de 7,223 km. 2.292.152,91 Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”