În anul 2021, au fost depuse în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cereri de finanțare pentru următoarele obiectivele investiționale :

1. « Reabilitare rețea stradală în satele aparținătoare orașului Ciacova, județul Timiș : Petroman, Cebza, Macedonia și Obad-Etapa I»-123538 – 13.10.2021 ora 14_55-TIMIS-CIACOVA

2.« Reabilitare rețea stradală în satele aparținătoare orașului Ciacova, județul Timiș : Petroman, Cebza, Macedonia și Obad-Etapa II»-123633 – 13.10.2021 ora 16_00-TIMIS-CIACOVA

3.« Modernizare străzi în orașul Ciacova, județul Timiș»-134803 – 29.10.2021 ora 15_21-TIMIS-CIACOVA

 

În luna aprilie 2021, a fost înaintată Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.”-S.A. :

SOLICITARE 

Privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS), Subprogramul “Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor” pentru obiectivul de investiții« Construire Piață Agroalimentară în orașul Ciacova, județul Timiș »


 

În anul 2020, au fost depuse la sediul Companiei Naționale de Investiții C.N.I-S.A., următoarele:

SOLICITARE

Privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS), Subprogramul “Drumuri de interes local și drumuri de interes județean” pentru obiectivul de investiții « Reabilitare rețea stradală în satele aparținătoare orașului Ciacova, județul Timiș : Petroman, Cebza, Macedonia și Obad-Etapa I»

SOLICITARE

Privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS), Subprogramul “Așezăminte culturale” pentru obiectivul de investiții „Construire şi dotare Casă de Cultură în Oraşul Ciacova, Judeţul Timiş”

SOLICITARE

Privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS), Subprogramul “Așezăminte culturale” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural sat Cebza, oraş Ciacova, judeţul Timiş”

SOLICITARE

Privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS), Subprogramul “Bazine de înot” pentru obiectivul de investiții « Construire Bazin de înot în orașul Ciacova, județul Timiș»

SOLICITARE

Privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS), Subprogramul “Complexuri sportive” pentru obiectivul de investiții « Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Complex sportiv în orașul Ciacova, județul Timiș »