Anunt cu privire la proiectul ,,Înființare sistem de alimentare cu apă și de canalizare în satele aparținătoare orașului Ciacova: Petroman, Macedonia, Cebza și Obad, Jud. Timiș”,

anunt infiintare sis de apa