LICITATII


Orașul Ciacova derulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de produse „Piatră concasată și sortată fără pământ, natura rocii-bazalt 0-32 mm și balast 0-32 mm pentru lucrările de reparare a străzilor de pe raza U.A.T. Oraș Ciacova, Judeţul Timiş”-  Cod CPV: 14212300-3 Piatră de carieră și concasată; 14212310-6 Balast (Rev.2). Ofertele se vor depune la sediul autorității contractante, conform Documentatiei de atribuire Nr.9368-26.09.2022 .Termenul limită de depunere a ofertelor este 29.09.2022, ora 15:00.

 

Orașul Ciacova derulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii „Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale -menajere și reciclabile-de pe raza U.A.T. Oraș Ciacova, Judeţul Timiş”-Cod CPV 90511000-2 Servicii de colectare a deșeurilor menajere (Rev.2); 90512000-9 Servicii de transport de deșeuri menajere (Rev.2). Ofertele se vor depune la sediul autorității contractante, conform Documentatiei de atribuire Nr.9303-22.09.2022. Termenul limită de depunere a ofertelor este 30.09.2022, ora 14:00.

 

I. Reluare procedură de atribuire

Orașul Ciacova derulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări ”Revitalizare prin reabilitare, modernizare și dotare zona urbană ”Piața Cetății”, oraș Ciacova- extindere canalizare pluvială”. Ofertele se vor elabora și depune la sediul autorității contractante, conform Fisei de date a achizitiei nr.5178-30.05.2022 . Termenul limită de depunere a ofertelor este 16.06.2022, ora 15:00.

II. Orașul Ciacova derulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări „Demolare gard existent și construire împrejmuire teren identificat prin CF Nr.400707, str. Dositei Obradovici, nr.15-Grădinița cu Program Normal și Prelungit oraș Ciacova, județul Timiș”. Ofertele se vor elabora și depune la sediul autorității contractante, conform Anunțului de participare nr.5169-30.05.2022 și Fişei de date a achiziţiei .  Termenul limită de depunere a ofertelor este 06.06.2022, ora 15:00.