LICITATII


Procedură de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări Construire Piață locală în orașul Ciacova, județul Timiș”, conform Documentației de atribuire Nr. 5908/05.07.2021. Proiect tehnic și Documentatie de atribuire Nr.5908-05.07.2021. Termen limită de depunere a ofertelor 20.09.2021, ora 15:00.

 

Termen limită de depunere a ofertelor  12.08.2021, ora 15:00 procedură de atribuire a contractului de lucrări „Reparații DC 196-908/1 și DC 196-908 din localitatea Macedonia, oraș Ciacova, județul Timiș”.Anunț de participare Nr.7134-06.08.2021.