Ciacova  este un oraș în județul Timiș, format din localitatea componentă Ciacova (reședința), și din satele Cebza, Macedonia, Obad și Petroman. Are o populație de 5.348 locuitori (2011). Orașul Ciacova se află în Câmpia Timișului, pe râul Timișul Mort, la o distanță de 28 km de Timișoara, de care este legat atât rutier cât și feroviar. Rutier, accesul în localitatea este asigurat pe drumul județean DJ 693 in lungime de 9 km, care face legătura cu șoseaua internațională E70 Timișoara – Stamora Moravița. De asemenea orașul Ciacova este legat de Timișoara și de alte localități prin calea ferată Jebel-Giera.