CÂTEVA  DATE  ISTORICE

Prof.Florica Kovacs Roşu

 

-CIACOVA- oraş bănăţean în vestul României este marcat de istoria care a trecut peste această regiune de pustă bănăţeană.

-Banatul a fost cucerit în evul mediu de unguri,apoi au venit turcii care au rămas aici peste 164 de ani.Au părăsit acest teritoriu fiind alungaţi de trupele austriece în sec.XVIII  (1716).

-Teritoriul banatului aparţine din nou Ungariei din 1778 pentru ca în 1848/1849 să treacă la Austria.

-După formarea dualismului (Austria-Ungaria) în 1867,Banatul  devine din nou ţinut unguresc.

-După primul război mondial a rămas divizat definitiv:

 • 1/3 din teritoriu a rămas la sârbi,croaţi şi sloveni;
 • o mică parte la unguri;
 • cea mai mare parte a rămas teritoriu românesc.

-În această istorie a ţinutului bănăţean românesc se înscrie şi istoria localităţii seculare

-oraş Ciacova-

 

-descoperirile istorice atestă existenţa vieţii în ţinutul nostru cu 3700 de ani înainte de Hristos,dovezile fiind unelte:- de piatră şi cupru la Obad;

– de fier şi bronz la Gad;

– ceramică la Parţa (multe din aceste obiecte aparţinînd muzeului banatului- sub formă de custodie-au fost expuse în cabinetul de istorie al liceului ”Al.Mocioni” şi care” pe viu ”au  putut fi cunoscute de elevii liceului în perioada anilor 1972-1985 cînd au fost retrase de muzeu).

– Mai tîrziu pe teritoriul Banatului sunt atestaţi:agătârşii în sec.8 îen,dacii în sec.4 îen,iar după 101/102 en,Banatul face parte din provincia romană:”Dacia-Ripensia”,istoria sa purtînd amprenta stăpânirii romane.

– Migraţiunea popoarelor din sec.III- IX se resimte şi în Banat: de la huni,gepizi,avari şi pînă la maghiari care îşi fac prezenţa în câmpia Panonică după înfrîngerea de lângă Ausburg din ducatul Schwaben  (svaben) de către Otto cel Mare.

-Maghiarii de acum sunt preocupaţi de creştinarea lor:VAIK- conducătorul lor botezat creştin -devine ŞTEFAN  I.-regele maghiarilor

-În anul 1030 se înfiinţează prima episcopie catolică la Cenad,iar în 1175 această episcopie este împărţită în comitate din care face parte şi comitatul Timiş.

-În anul 1223 regele Ungariei:Andrei al.II.lea acordă independenţa unei bucăţi de pămînt de lângă Dunăre ,sub conducerea unui ”BANUS” (Terra Bany ;comitis Bana), aşa apare pentru prima dată denumirea de ”Banat”.

-În 1308 carol Robnert de Anjou devine rege al Ungariei,iar oraşul Timişoara capitala regatului.

-Între 1332-1337 Vaticanul iniţiază un ”recensămînt”al populaţiei şi animalelor în vederea stabilirii ”zecimielii”.

-Printre aceste documente pentru prima oară este menţionat şi numele localităţii noastre:

– Chaac sau Chak.

-După 1389 când a avut loc în iunie 28 bătălia de la ”Câmpia mierlei”,sârbii au fost învinşi de turci,din care cauză mii de familii de sârbi au fugit peste Dunăre stabilindu-se în sudul Ungariei şi în Banat,astfel apar primii sârbi şi în localitatea noastră.

– 1392-1395 se ridică cetatea din  Ciacova (”Cula” rămăşiţă a fostei cetăţi) ea fiind proprietatea  familiei Chaac ( sau csaky sau Csaki).

În 1395- fraţii Nicolae şi Gheorghe Csaky dau cetatea Ciacova regelui Sigismund în schimbul unor proprietăţi din Transilvania, Nicolae a ajuns chiar voievod al Transilvaniei,iar fiul său Wladislav l-a botazat pe Matei Corvin viitorul rege al Ungariei.

-Perioada  1395-1551 este perioada luptelor cu turcii ,la 18 septembrie Ciacova trece sub stăpînire turcească,între 1698-1699 Hamin Paşa aduce în Ciacova colonişti din Transilvania.

-După capitularea trupelor turceşti la 5 august 1716 în faţa Timişoarei turcii trebuie să părăsească Banatul.

-Teritoriul Ciaxcovei va fi colonizat de svabi –începînd cu 1717 în localitatea Ciacova vor locui neîntrerupt aceşti vorbitori de limbă germană.

-În 1720 se construieşte prima şcoală din ciacova, a patra din banat;

– La 15 septembrie 1732 începe construirea Bisericii Catolice,iar în 1735 are loc prima confirmare a copiilor catolici.

-În 1738 turcii distrug casa de rugăciune şi biserica aflată în construcţii.

-Anul 1739 este anul în care se naşte marele iluminist şi prozator sârb Dositei Obradovici.

-În 1741 se termină construcţia Bisericii catolice fără clopotniţă care se construieşte în sec.XVIII,biserica primind dreptul de a acorda azil.

-Între 1768-1770 se construieşte Biserica Ortodoxă Română.

– Prinţul moştenitor al Austriei Iosif al II lea în 1770 înoptează la Ciacova ;

– După 1778 Banatul trece sub jurisdicţia coroanei regale a Ungariei.

-Anul 1780 este anul în care se înfiinţează: comunitatea Evreiască din ciacova.

-În 1795 are loc înfiinţarea primei farmacii”La Sfânta Treime”

-La 23 aprilie 1823,Ciacova devine ”Târg” cu toate privilegile

-Efectele  revoluţiei de la 1848-1849,care de fapt a cuprins Europa s-au resimţit şi în localitatea noastră,Ciacova făcând parte din :”Voievodatul Serbiei şi Banatului de Timiş” care ia fiinţă în 1849 şi se menţine până în 1861 cînd este desfiinţat.â

-Prima Bancă de credit şi economii se înfiinţează în 1879,iar la 18 aprilie 1880 se pune piatra de temelie  a noii Biserici catolice;tot în acel an se construieşte prima bibliotecă.

-În perioada anilor 1881-1882 are loc: apariţia primului ziar săptămînal:”Csakowaer Wochenblatt”

-La 15 octombrie 1881 a avut loc  sfinţirea Bisericii ”Sfintei Treimi”,iar pe terenul vechiului cimitircatolic se construieşte casa parohială care există şi azi.

-1881 este anul înfiinţării Asociaţiei ”Pompierii Voluntari”;tot acum apare şi ziarul ”Csakovaer Zeitung” care se menţine până în 1902

-În 1882 se deschide primul atelier fotografic,iar în septembrie 1884 se deschide şcoala de ucenici.

– În noiembrie 1884 se deschide hotelul ”Neubauer”cu sală de concerte,discursuri şi spectacole

-Perioada anilor 1885-1887 este o perrioadă cu câteva realizări deosebite astfel se înfiinţează:

-în luna mai 1885 ”Asociaţia de gimnastică Ciacoveană”;

-la 1 octombrie 1885 se înfiinţeaz㔪coala Agricolă”;

-în anul 1886 ia fiinţă”Asociaţia manufacturieră”

-În iunie1886 în hotelul ”Robl” se deschide o şcoală de călărie;

-În hotelul” Neubauer”în 1887  se deschide sala de biliard

-în acelaşi an s-a deschis cafeneaua:”Iosef Neubauer”.

Chiar şi vânătorii îşi înfiinţează ”Asociaţia vânătorilor ”în anul 1887.

-În anul următor,1888,ia naştere a doua farmacie”La crucea de aur”

-Pe malul Timişului Vechi (Mort) se deschide  noua moară cu aburi.

-În 1890 ultimele două escadroane de cavalerie părăsesc localitatea .

-1891 este anul când se deschide fabrica de sifon.

-La 6 august 1893 se inaugurează prima linie ferată- Ciacova-Jebel

-Anul 1895 este anul înfiinţării”Stării Civile”,iar la 29 septembrie 1895 se sfinţeşte şcoala de fete ”Notre Dame”

-tot în 1895 se înfiinţează firma de tricotat ”Maşina”

-27 noiembrie 1895 este ziua în care se inaugurează noua linie de cale ferată între Ciacova şi Giera.

-În anii care urmează au avut loc :

– 1897- iluminarea cu gaz în hotelul ”Robl”

– 1897- s-a deschis o vopsitorie care mai tîrziu va fi spălătorie şi curăţătorie

– în 1898 a luat fiinţă ”Societatea bicicliştilor

– în 1899 se deschide  ”Prăvălia de făină”, se înfiinţează ”Asociaţia producătorilor de lapte ” şi se construieşte şi închisoarea localităţii.

– Între 1899-1900 s-a construit Biserica ortodoxă Română precum şi noua Moară cu aburi pe malul Timişului (1900)

– În 1901 se hotărăşte iluminarea electrică a localităţii

-Între 1901-1902 se înlocuieşte podul vechi de lemn cu un ul de piatră peste Timişul Vechi (Mort)

-Anul 1904 este anul când apar primele motociclete în ciacova,anul în care se înfiinţează”Fabrica de oţet” şi cea de-a doua fabrică de sifon.

-Cu doi ani mai târziu se organizează”Clubul de fotbal”,iar în 1909 ”Clubul de tenis”.În acelaşi an se deschide prima”Prăvălie de tutun”(Tutungeria).

-În 1909 se construieşte noul spital comunal

-În 1910 îşi fac apariţia primele ţigle din fabrica de ţigle înfiinţată

-În anul 1911 în martie se deschide cinematograful,se înfiinţează ”Azilul de bătrîni” şi se dă în funcţie Uzina electrică,iar la 10 septembrie 1911 s-a realizat iluminarea de probă a străzilor cu curent electric.

-În noiembrie 1913,locuinţele particulare primesc curent electric şi tot în acest an se înfiinţează”Fabrica de gheaţă”

-Perioada primului război mondial şi-a pus amprenta şi asupra vieţii ciacovenilor, Monumentul Eroilor din faţa palatului administrativ vorbeşte de tributul de sânge ciacovean.

-Între 1923-1924- şcoala de fete este naţionalizată( ea fiind până atunci mănăstire de maici)

Pentru cinstirea numelul şi personalităţii marelui patriot român bănăţean ”Alexandru Mocioni”colectivul de cadre didactice au dat denumirea acestei instituţii de învăţământ de ”Al.Mocioni”, nume pe care-l poartă şi azi,gimnaziul devenind Liceul teoretic actual.

-La 8 februarie 1931 apare primul număr al ziarului ”Csakovaer lebende Zeitung”(Ziarul viu al Ciacovei)

-În 1936 se construieşte ştrandul şi se amenajează terenul din jurul ”Culei”

-Tot în acelaşi an se construieşte şi actualul spital care după 1950 a fost etajat pentru a face faţă cerinţelor

-Cel de al II lea.război mondial (1939-1945) şi-a lăsat urmările şi rănile din care unele nu sunt nici azi vindecate:

1.Deportările în URSS la aşa zisă ”muncă de reconstrucţie”aduc din nou necazuri mari asupra populaţiei Ciacovei ( 6 morţi -2 bărbaţi şi 4 femei-au rămas pentru veşnicie în pământul rusesc)

2.Reforma agrară din primăvara (6 martie) anului 1945 s-a realizat şi în plasa Ciacova de către una din cele 13 comisii de plasă.Comisia de plasă era formată din 32 de membri având ca preşedinte pe avocatul dr.Carabeţiu Iosif unul din cei 4 avocaţi care erau preşedinţi ai comisiei de plasă din cei 13 din judeţul Timiş-Torontal.

-Arhivele Statului Timişoara vorbesc pe larg de această primăvară a anului 1945.

Cele 16 comitate locale de reformă agrară care aparţineau plasei Ciacova,(16 pentru că din plasa Ciacova făceau parte 16 localităţi:Berini,Cerna,Cebza,Ciacova,Dolaţi,Ghilad,Giera,Jebel.Liebling,Macedonia, Obad,Pădureni,Petroman,Stamora-Română,Toager,Tolvădia),erau formate din 7-15 membri.

Comitetele locale de reformă agrară au reuşit să realizeze atât aspectul exproprierii cât şi al împroprietăririi la nivel de plasă dar şi la nivelul Ciacovei.

3.Rusaliile anului 1950 au adus din nou jale şi durere în localitatea noastră-ziua deportărilor în Bărăgan; au fost deportate 138 familii adică 398 de persoane.Din gara Ciacova au pornit 110 vagoane spre pămîntul Bărăganului,unde ciacovenii şi cei din satele aparţinătoare aveau să cunoască: foamea,frigul şi marele dor de casă.Se vor întoarce abia după 1955.

-După realizarea reformei agrare- colectivizarea agriculturii este pasul următor al politicii de după război;astfel în anul 1949 s-a construit în Ciacova ”Gospodăria Agricolă Colectivă- CEAPAEV”

-Anul 1955 este anul înfiinţării unei orchestre semisimfonice,care a funcţionat pînă în anul 1961.

– În anul 1956 se înfiinţează”Liceul Teoretic Ciacova” care azi poartă numele marelui patriot bănăţean (născut la Foeni)”Al.Mocioni” aşa cum a fost denumit în 1925 gimnaziu ciacovean.

-Tot în 1956 se reînfiinţează ”Şcoala Agricolă”sub denumirea de ”Liceul Agricol Ciacova” care apoi devine ”Grup Şcolar Agricol” care supravieţuieşte pînă aproape de anul 2003.

-Tot în 1956 are loc şi reforma administrativă a ţării conform căreia Ciacova devine reşedinţă de raion.

-În perioada 1959-1960 sinagoga (din vecinătatea fostului cinematogra) a fost vândută de comunitatea evreiească statului după care este dărâmată,iar materialele rezultate au fost folosite la construcţia unei şcoli noi precum şi la construcţia sălii festive a liceului care putea găzdui orice fel de spectacole:-de teatru ,de operă,de muzică populară-, a existat chiar stagiune permanentă la operă cu abonamente ale ciacovenilor dornici de cultură.

-După anii 1970 se construieşte noul internat al Liceului,finisîndu-se spre anii 1973.

-Evenimente culturale au loc în perioada de după 1981 cum au fost:

 • 1981 sărbătorirea a 100 de ani de la construirea Bisericii Romano-Catolice;
 • 1981 s-au sărbătorit 100 de ani de la înfiinţarea pompierilor voluntari.
 • O mare sărbătoare a sec.XX a deceniului X,adică în 1995 a fost sărbătorirea a :
  • 600 de ani de existenţă a cetăţii Ciacova;
  • 200 de ani de existenţă a farmaciei ;
  • 190 de ani de existenţă a crucii de marmură greco-ortodoxe,( care se află lângă”Coloana Sf.Maria romano-catolică” de 6 m înălţime, construită în jurul anului 1800)
  • 100 de ani de existenţă a şcolii/ liceului agricol

Toate aceste date vorbesc despre o istorie încărcată de evenimente ale poporului român care

s-au răsfrânt şi asupra Banatului şi asupra noastră a ciacovenilor.

 

 

            19 august 2008