Anunt cu privire la realizarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară pe sectoarele 3, 4, 5, 9, 10, 11, 22, 23, 36 și 37, situate în extravilanul UAT Ciacova

anunt ciacova