Anunț dezbatere publică proiecte de acte normative

Anunt dezbatere publica proiecte de acte normative

  • Proiect de hotărâre nr.60 din 12.07.2022

PH – 60 reglementarea situației juridice CAP Cebza      Plan Radiere constructie-semnat       Raport de specialitate -apartenenta UAT Ciacova      Referat de aprobare

  • Proiect de hotărâre nr.61 din 12.07.2022

A281-1     PH primă înscriere Arabil 281 1 Petroman      Raport de specialitate PH prima inscriere  DE    Referat de aprobare

  • Proiect de hotărâre nr.62 din 12.07.2022

Documentatie Parc      PH – 62 actualizare date și modificare de suprafață 573 cebza      Raport de specialitate -apartenenta UAT Ciacova       Referat de aprobare

  • Proiect de hotărâre nr.63 din 12.07.2022

Documentatie  Raport de specialitate -limita proprietate   Referat de aprobare 6841 din 12072022   PH – 63 modificare limita de proprietate

  • Proiect de hotărâre nr.64 din 12.07.2022

Documentatie CAP macedonia    PH – 64 reglementarea situației juridice CAP Ciacova     Raport de specialitate -apartenenta UAT Ciacova      Referat de aprobare

  • Proiect de hotărâre nr.65 din 12.07.2022

Anexa rectificare HCL -DR      PH 65- diminuare suprafeta DE         Raport de specialitate -apartenenta UAT Ciacova      Referat de aprobare

  • Proiect de hotărâre nr.66 din 12.07.2022

Anexe la PH prima inscriere HCL -DR, HR     Anexe prima inscriere HCL -DR, HR      PH – prima inscriere DS,DE,H, HCN (1)    Raport de specialitate PH prima inscriere DE      Referat de aprobare PH prima inscriere DE (1)

  • Proiect de hotărâre nr.67 din 12.07.2022

0-Contract de servicii-2021    Anexa 1 HCL pasuni     PH – prima inscriere pasuni Petroman    Plan PS4-1 Plan PS4-2 Plan PS6    Raport de specialitate PH prima inscriere DE    Referat de aprobare PH prima inscriere DE

  • Proiect de hotărâre nr.68 din 12.07.2022

0-Contract de servicii-2021 DS35 tronson 1   PH – prima inscriere DS 35 Cebza     Raport de specialitate -prima inscriere DS 35 Cebza     Referat de aprobare PH prima inscriere DS 35 Cebya